Jaarverslag MMMI 2017

Jaarverslag MMMI 2017

Bestuur:

 Yolanda Reis, Jacob Jan Heemstra, Peter en Jeannette Reis, Tineke Ekkendonk, Richard en Daisy van de Hout.

In 2017 heeft Tineke van Ekkendonk zich teruggetrokken uit het bestuur. Veel dank Tineke voor de periode dat je hebt bijgedragen aan ons werk en dat je je ervaring in de missie en de verpleging hebt ingezet.

Doelen voor dit jaar

Er zou gewerkt worden aan een nieuwe website. Dit is nog niet gelukt, vooral door de niet consistente inzet van de vrijwilliger die het zou doen. Jammer maar waar. We moeten ons beraden op de juiste strategie. Wel moet gezegd dat het voor MMMI in feite minder van belang is om al onze activiteiten op een website te etaleren. Veel van de projecten zijn al lopende, veel communicatie gebeurd met bekende partners, en we bouwen weinig teams voor medisch werk momenteel, door veranderde inzet van de oprichters. Veel een op een communicatie over projecten n het buitenland gebeurt met messenger contact (berichtjes of telefonie), of telefonisch. In mindere mate met e mail.

Verder is sponsoring voor een groot deel met enkele vaste sponsors, waaronder vooral de medische praktijk. Acquisitie voor sponsors is er nauwelijks, en vindt meer plaats door persoonlijk te netwerken. De website is dus ook minder van belang voor acquisitie op dit moment.

Een goed voorbeeld daarvan is de maandelijkse ondersteuning die MMMI op dit moment ontvangt van de Engelse Kerk in de Haag.

Geplande reizen

In mei 2017 is gedurende 3 weken een uitgebreide reis geweest naar veel kerken van de Engelse kerk in Malaysia. De nadruk lag op onderwijs en bemoediging. Verder is er veel gesproken over thema’s die met genezing te maken hebben. De hosting door onze vriend John Ganapathy, priester en kerkplanter van de Engelse Kerk in West Malaysia was bijzonder. Een van de mooiste ervaringen was de samenkomsten in de oude gereformeerde kerk van Malakka, ooit een Nederlandse kolonie die 150 jaargeleden in Engelse handen overging. Peter was (zeer waarschijnlijk) de eerst Nederlander die daar weer mocht voorgaan in een dienst. Wat minder succesvol was, was de zending van een 40 tal boekjes met de Tamil vertaling van Er is Hoop, het pastorale boekje voor zieken. We waren er niet op voorbereid dat de douane dit zou zien als een commerciële zending, terwijl ze gewoon als gift bedoeld waren. Ze werden niet doorgelaten en moeten als verloren worden beschouwd. Overigens waren de kosten van deze productie niet door de stichting maar door de auteur betaald.

 De tweede grote onderwijs reis die gemaakt zou worden, was die naar Indonesië. In eerste instantie gepland in november, maar door een medische behandeling van Peter kon dit niet doorgaan. Uiteindelijk is dit wel in januari 2018 gebeurd, wat een groot succes was

Projecten

Nepal

In Nepal zijn nu 2 centra voor community development afgebouwd, verder is her een gift naar Girish Karki gezonden om noodhulp te organiseren voor de dorpen die te maken hadden met de overstroming. Zowel medisch werk werd gedaan in samenwerking met een lokale arts, en natuurlijk de verpleegkundige Girish zelf, ook is er voedsel uitgedeeld.

Bijzonder was, dat Girish enkele dagen voor het project een ongeluk had met zijn motor, gelukkig kon zijn vader inspringen, een bekende leider van de oost Nepalese kerk.

Brazilie:

We blijven de bouw van het community center in Morro de Juramento  volgen. Op termijn, als dat afgebouwd is, kunnen daar naast de sociale projecten van de stichting Aprisco ook medische zorggeorganiseerd worden. Dat is voor later.

Lesotho,

Maandelijks krijgen we rapporten van Khele over de voortgang van zijn HIV preventie werk op scholen. De verslagen zijn steeds uitvoerig en erg inspirerend.

Indonesie:

Onze band met Paulus Wiratno is stevig aangehaald. Paulus is directeur van een organisatie Mercy Indonesia , die 9 kindertehuizen heeft in verschillende eilanden. Ook is er een radiprogramma wat maakt met de naam “Making Life Better”. Dit programma heeft luisteraars n heel Indonesiie, tot in Papua. Paulus en zijn vrouw Marliesye waren in Nederland bij ons te gast, en we hebben spreekbeurten voor hen georganiseerd in indonesische kerken in Amersfoort en Den Haag. Ook zijn zij mee geweest naar het huis in Duitsland waar we in de toekomst vaker gasten hopen te ontvangen.

Erg zinvol was de multimedia training die Paulus ons gaf, enigszins zijn specialiteit, zodat we in 2017 flink aan de slag konden met de productie van Youtube films, onder de titel Simple Living with  God.

Literatuur

Het jaar 2017 is er een nieuw boekje geschreven voor patiënten, met een pastorale inhoud, et de naam: “Als Tijd veranderd in Altijd”. Dit boekje is erg goed ontvangen door patiënten van de praktijk.

Persoonlijk

De laatste maanden stonden vooral in het teken van een ziekenhuisbehandeling van Peter, de organisatie van zijn pensionering en de complexe management van de dubbele huisartesnpraktijk in den Haag. Hierdoor hebben we reisplannen moeten opschuiven.

 

 

Tenslotte:

Het jaar 2017 was een jaar wat niet makkelijk was gezien onze persoonlijke omstandigheden. We zijn dankbaar dat einde 2017 duidelijk werd dat de medische behandeling geen complicaties had veroorzaakt. Zodat we voor 2018 een aantal doelen kunnen stellen: een onderwijsreis naar Indonesie, verder het lang uitgestelde bezoek aan Nepal. Jacob Jan zal een bezoek brengen aan Lesotho, Richard en Daisy zijn regelmatig in Brazilie te vinden voor de verwezenlijking van de projecten daar. Voor 2019 staat een herbezoek aan Maleisie en een bezoek aan Noord Ghana op de agenda.

Peter Reis    10 mei 2018

More news

Bibliography

The following books published since 1985 were written on the topics of healing, discipleship, mission and pastoral care. 

Reports

Reports give inside on the different phases MMMI goes through and how it finds its special, unique role in the international field of mission and ministry.

E-books

E-books are for free downloadable publications. The following articles and books are written and published by drs Peter Reis ( copyright) since 1986.

Audio

Listen to the audio of seminar topics and sermons from Peter Reis. 

They are recorded on Soundcloud.